Gezond zorgen betekent: veranderen wat je kan veranderen en loslaten waar je geen invloed op hebt. Want het worstelen met een situatie die je niet kan veranderen, leidt tot stress en frustratie. De module geeft je tips en oefeningen om te bekijken wat je kan veranderen en wat je kan  leren accepteren.

Piekeren helpt niet

De confrontatie met de ziekte van je naaste zet meestal alles op z’n kop. Zeker wanneer dat heel plotseling gebeurt. Je wordt overspoeld door negatieve gevoelens. Sommige mensen liggen de hele nacht te piekeren. Ze vragen zich voortdurend af ‘waarom’: een vraag waar geen antwoord op is.

Wat kan je wel doen?

Verzet tegen situaties die niet te veranderen zijn, geeft veel stress. De ziekte zelf kan je meestal niet wegnemen. Je kind blijft een handicap hebben , je vader blijft manisch depressief, of de dementie van je moeder is onomkeerbaar. Wel is het goed om te kijken hoe je zo’n situatie minder moeilijk kunt maken. Valt de zorg voor je moeder met dementie je lichter als ze verhuist naar een zorginstelling bij jou in de buurt? Kan je aanpassingen in huis laten aanbrengen waardoor een zorgbehoevende persoon  weer in staat is zelf dingen te doen? Helpt meer informatie over het verloop van de ziekte bij het maken van plannen? Kan je extra zorg regelen zodat niet alles op jouw schouders terechtkomt? Welke diensten kan je inschakelen? Kan je jouw verhaal bij iemand kwijt?

Acceptatie geeft inzicht

Acceptatie betekent: weloverwogen besluiten dat je de situatie neemt zoals ze is. Mét de daarbij horende gevoelens. Het is zo en niet anders! Daarna komt er ruimte vrij om volgende stappen te nemen. Door te accepteren, neem je afstand van de situatie. Dit levert meestal een nieuw perspectief op.