Een goede manier om de strijd aan te gaan met jouw negatieve zelfbeeld, is om te werken aan positieve ervaringen. Ook het oefenen met een houding die past bij een positief zelfbeeld helpt uiteindelijk om je zelfverzekerd te gaan voelen.

Positiviteit

Wanneer je een negatief zelfbeeld hebt, dan richt je je aandacht vaak op negatieve zaken. Je heb als het ware een “archiefdoos” met veel negatieve overtuigingen en ervaringen. Positieve zaken worden weinig of niet meegenomen in je oordeel. Je hebt overtuigingen als: “ik ben dom” of “ik ben saai” en je richt je teveel op de negatieve ervaringen uit je leven. “Dit zal ook wel weer mislukken net zoals al het andere dat ik heb geprobeerd…”. We weten dat we deze negatieve overtuigingen of ideeën niet uit ons krijgen. Wat we wel kunnen doen, is als het ware een positieve “archiefdoos” gaan creëren of deze vullen als deze al aanwezig is. Deze positieve archiefdoos gaat dan de concurrentie aan met de negatieve doos.

Powerhouding

Je lichaamshouding zegt veel over hoe je je voelt en hoe je overkomt op anderen. Als je ineengedoken zit of je schouders laat hangen, dan kom je minder sterk of onzeker over. Dit is anders wanneer je een open en rechte lichaamshouding aanneemt.

In dit onderdeel leer je door een krachtige houding aan te nemen, de zogeheten powerhouding, te werken aan een positiever zelfbeeld.