Mantelzorg
Gezond zorgen kun je leren! Als mantelzorger loop je een verhoogd risico op overbelasting. Behoud de balans.

Over de module

Veel mensen krijgen vroeg of laat in hun leven te maken met (langdurige) zorg voor iemand. Zo kan de zorg gaan naar een ouder met dementie, een partner met een ernstige ziekte, een kind met een handicap of een vriend met een depressie. Deze zorg wordt mantelzorg genoemd. Mantelzorgers zijn geen beroepskrachten, maar geven onbetaald en op regelmatige basis zorg, omdat ze een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Signalen van overbelasting

Doordat mantelzorgers graag goed willen zorgen voor hun dierbaren, merken ze de signalen van overbelasting vaak (te) laat op. Overbelasting kan je bij jezelf opmerken. Je bent bijvoorbeeld voortdurend moe of somber, voelt je opgejaagd, wordt snel boos, slaapt slecht, piekert veel of geniet minder. Soms heb je het gevoel dat er geen ruimte meer is om te ontspannen of iets helemaal voor jezelf te doen. Dan is zorgen voor een ander moeilijk vol te houden, hoe graag je dat ook wilt.

Hoe werkt het?

In deze module kan je zelfstandig en anoniem aan de slag met tips en oefeningen om op eigen kracht een evenwicht  te vinden in de zorg voor een ander én het zorgen voor jezelf. Want: gezond zorgen kan je leren! Uit onderzoek blijkt dat zorgen voor een naaste extra druk op een mantelzorger kan leggen. Het evenwicht tussen zorgen voor anderen en ontspanning is vaak zoek . Dit kan zorgen voor overbelasting en verminderde veerkracht.

De signalen van overbelasting herkennen, is een eerste stap op weg naar het herstellen van dat evenwicht. De module geeft je informatie, tips en oefeningen om overbelasting te herkennen, aan te pakken en te voorkomen. Je kan je ook laten inspireren door de persoonlijke verhalen van andere mantelzorgers.

Module ontwikkeld door experts

Deze module is ontwikkeld door experts rond dit thema, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Bij het vormgeven van de inhoud van de module is gebruik gemaakt van de inzichten uit de positieve psychologie, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), cognitieve gedragstherapie en mindfulness.

Start- en eindmeting

Het eerste en laatste onderdeel van de module bevatten een start- en eindmeting. De startmeting is bedoeld om je een idee te geven van je huidige situatie. Als je de module hebt afgerond kun je jezelf bij de eindmeting nogmaals testen. Is er verbetering te zien?

4 thema's

Onderwerpen die in de module aan de orde komen:

Mijn zorgsituatie
Mijn zorgsituatie

Geen enkele zorgsituatie is hetzelfde. Soms blijken zelfs meerdere mensen in je omgeving zorgbehoevend.

Aandacht voor jezelf
Aandacht voor jezelf

Goed voor jezelf zorgen is een voorwaarde om de zorg voor anderen vol te houden.

Grenzen stellen
Grenzen stellen

Grenzen stellen helpt om de 24 uur die in een dag zitten overzichtelijk te houden.

Veranderen of loslaten
Veranderen of loslaten

Gezond zorgen betekent: veranderen wat je kan veranderen en loslaten waar je geen invloed op hebt.

Wist-je-datje

Alleen feiten, geen fabels.

Stelling

Het is niet omdat je deze module volgt, dat je een psychische aandoening hebt.

Antwoord

Uitleg

nee

Het is logisch dat je je overbelast kunt voelen als mantelzorger. Iedereen kan daar af en toe hulp bij gebruiken. Overbelasting ervaren betekent NIET dat je psychisch niet in orde bent. Je volgt de zelfhulpmodule om te voorkomen dat je je vervelend(er) gaat voelen of omdat je het evenwicht tussen zorgen voor jezelf en zorgen voor anderen graag wil herstellen.

Stelling

Als andere mantelzorgers geen last hebben van overbelasting, mag jij dat ook niet hebben.

Antwoord

Uitleg

nee

Iedereen ziet en ervaart situaties anders. Overbelasting is dus niet alleen afhankelijk van de zorgsituatie waarin je zit. Je hebt mogelijk nog andere taken en rollen. Het hangt er ook vanaf hoe je met stressvolle situaties omgaat, hoeveel steun je krijgt. en hoe groot je netwerk is. Ook je karakter, levensbeschouwing en draagkracht zijn bepalend voor het volhouden van de zorg. Dit heeft allemaal een invloed op hoe je de situatie zelf ervaart.

Stelling

Je kan jezelf trainen in Gezond Zorgen.

Antwoord

Uitleg

ja

Zoals je door sport en beweging lichamelijk fit blijft, kan je ook mentaal fitter worden door gericht tijd en aandacht te besteden aan je mentale gezondheid.

Stelling

Je kan deze module ook volgen als je nog geen last hebt van overbelasting.

Antwoord

Uitleg

ja

Met deze module ontwikkel je vaardigheden om effectief om te gaan met spanningen en problemen waar je als mantelzorger mee te maken kan krijgen. Je kan de module daarom ook volgen om je te wapenen tegen overbelasting in de toekomst.

Stelling

Het is niet altijd nodig om de module in zijn geheel te doorlopen om je balans te herstellen.

Antwoord

Uitleg

nee

De module Gezond Zorgen is onder te verdelen in een aantal gebieden. Je kan de onderdelen doen die je het meest aanspreken of die je het meeste nodig hebt.

Mantelzorg